Certifikace GOTS

Logo certifikace GOTS

Před založením Dressibly před námi stála otázka: „Jak dokážeme spolehlivě vybrat oblečení, které je vyrobeno skutečně udržitelně?“ Jedním z našich opěrných bodů je certifikace GOTS (Global organic textile standard) a rádi bychom vám ji v tomhle článku představili.

Co je certifikace GOTS?

Když na svém oblečení najdete označení GOTS znamená to, že celý jeho výrobní proces proběhl udržitelně. Od semínka bavlníku až po ušití, potisk a balení. Cílem velmi přísných požadavků certifikátu je zabezpečit, že oblečení je naprosto neškodné našemu zdraví, zpracovatelský proces je šetrný k přírodě, neohrožuje zdraví pracovníků a zároveň jim zabezpečuje bezpečné a čisté pracovní prostředí. 

Vysoký důraz se klade na zachování úrodnosti půdy a zamezení jakéhokoliv znečištění vody využité při pěstování a zpracování bavlny. Tyto problémy totiž představují významnou negativní stránku konvenčního pěstování bavlníku.

Je GOTS bio? 

Ano. Aby mohlo být oblečení označené certifikací GOTS, musí být alespoň z 95 % vyrobené z bio vláken, přičemž všechny použité materiály a látky k jejich zpracování musí být testovány z hlediska toxicity a biologické rozložitelnosti. Oblečení je v tomto případě označeno Organic.

Tento standard má také druhý nižší stupeň s minimálně 70 % využitím bio vláken (ale max 10 % syntetických vláken) pro sportovní oděv jakými jsou legíny, ponožky atd. Označení tohoto oblečení přesně uvádí % využitého biovlákna a ostatních materiálů (Global Standard, 2020). 

Naše produkty jsou z 100 % biobavlny.

Co je jiné u pěstování a zpracování?

Bio bavlna se pěstuje v ekologickém zemědělství bez využití nebezpečných pesticidů ze semínek, které nebyly geneticky modifikované. K hnojení se využívá jenom kompost nebo hnůj. Ochrana proti škůdcům je dosažena vhodnou kombinací pěstovaných rostlin, obměnou pěstovaných plodin, mechanickým plením a využitím dalších metod v souladu s ekologickým pěstováním (TextileExchange, aboutorganiccotton). Šetrným obhospodařováním půdy se ve srovnání s konvenčním pěstování bavlníku snižuje míra eroze půdy až o 90 % (Textile Exchange – LCA, str. 31 Soil erosion).

Sklizeň bavlníku je poměrně náročný proces, při němž musí být rostlina zbavena listů. Zatímco v případě běžného pěstování toho lze dosáhnout použitím chemikálií, při ekologickém zemědělství se využívají sofistikovanější metody – bavlíky se nechají uschnout odstavením od zdroje vody, či se nechají přejít prvními lokálními mrazy. (Textile Exchange, aboutorganiccotton).

Trochu odborněji o zpracování

Chemické látky využité při zpracování produktů s označením GOTS certifikace musí být testovány z hlediska toxicity a biologické rozložitelnosti. Celý zpracovatelský proces je proto oddělen od konvenční produkce.

Je zakázané využívání toxických těžkých kovů, formaldehydu, aromatických rozpouštědel, funkčních nanočástic, barviv uvolňujících karcinogenní sloučeniny a bělení chlorem. K bělení se využívají jenom bělidla založené na bázi kyslíku. Činění kůží je prováděno pomocí rostlinných třísliv. 

Barvení a potisk je možný jenom bez aromatických rozpouštědel, bez použití plastisolů, ftalátů či PVC.

Omezení platí také pro doplňky jakými jsou např. knoflíky nebo spony. Nesmí se u nich využít PVC, nikl ani chrom (Global Standard, 2020). 

Voda a odpad

Všichni zpracovatelé musí mít environmentální politiku zahrnující cíle a postupy pro minimalizaci tvorby odpadu a jeho vypouštění.

Mokré zpracovatelské jednotky musí vést úplné záznamy o používání chemických látek, energie, spotřeby vody a nakládání s odpadovými vodami, včetně likvidace kalů. Odpadní voda musí být očištěna ve funkční čistírně odpadních vod (Global Standard, 2020).

Obaly

Obalový materiál nesmí obsahovat PVC. Pro papírové visací štítky a obaly se smí využít jen recyklovaný papír nebo certifikovaný podle FSC nebo PEFC.

Jaké jsou pracovní podmínky a mzdy pracovníků?

Čisté a bezpečné pracovní prostředí se v různých zemích interpretuje odlišně, proto musí zaměstnavatelé vycházet z klíčových norem Mezinárodní organizace práce (ILO). Tyto normy zakazují dětskou práci a jakoukoliv formu diskriminace.

Zaměstnanci musí mít možnost k sdružování se a kolektivnímu vyjednávání o výši mzdy. Minimální mzda musí být v souladu se zákonnými požadavky a navíc se při její určení hledí na obecnou úroveň mezd v zemi, životní náklady a na potřeby pracovníků a jejich rodin. 

Pracovní doba by neměla přesáhnout 8 hodin denně a 48 hodin týdně (OLI, 2020 – C1 článek A2).

Výroba-oblečení-bio-bavlna

Několik zajímavostí o produkci GOTS certifikovaného oblečení na závěr:

  • Vytváří o 46 % méně CO₂
  • Zaručuje bezpečné a čisté pracovní prostředí
  • Bez využití toxických chemikálií a pesticidů
  • Výroba neznečišťuje vodu
  • Oblečení je vhodné pro citlivou pokožku

Věříme, že pro vás bylo toto shrnutí užitečné a už víte, že cedulka GOTS na oblečení znamená skutečně hodně.

Jste ve světě udržitelné módy teprve krátce? Podívejte se na úplné základy v našem článku Cesta k udržitelnému životnímu stylu nebo nám napište zeptejte se!

Zdroje

TextileExchange. Organic Cotton farming system. Dostupné z: http://aboutorganiccotton.org/organic-farming-system/

TextileExchange. (2014). Life cycle assessment (LCA) of organic cotton. Dostupné z: http://farmhub.textileexchange.org/upload/library/Farm%20reports/LCA_of_Organic_Cotton%20Fiber-Full_Report.pdf

Global Standard. (2020). The Standard – General Description. Certifikace GOTS. Dostupné z: https://www.global-standard.org/the-standard/general-description.html  

International Labour Organisation – ILO. (2020). List of instruments by subject and status. Dostupné z: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *